گزارش تصویری تظاهرات، نایمیخن شهر مهمان نواز، همبستگی بدون مرز

نایمیخن بطور سنتی شهر چپ هاست. تظاهرات امروز از هر نظر عالی و موفق بود. کوچکترین درگیری و حادثه غیرقابل پیش بینی اتفاق نیفتاد. این نگرانی بود که راستهای افراطی و نئوفاشیستها حوادثی بیافرینند که خوشبختانه در صحنه نبودند. استقبال مردم بی نظیر بود. طرفداران پناهجویان به صدها نفر در طول راه پاکتهای غذایی دادند. بعضی از پناهجویانی که سخنرانی کردند واقعا سخنرانان برجسته ای بودند. با استقلال شخصیت و تفکر، بدون کوچکترین ترسی سیاستهای پناهنده ستیز را نقد کردند… جو همبستگی حاکم در بین شرکت کنندگان بسیار خوب بود. با پناهجویان زیادی از کشورهای مختلف، بویژه سوریه آشنا شدم. اغلب آنها جوانان تحصیل کرده ایی بودند که خیلی خوب انگلیسی صحبت می کردند… قرار گذاشتیم هر کسی در بین ملت خودش فعالیت کند تا سازماندهی و اتحاد بهتری داشته باشند… همه از پراکندگی و عدم اعتماد پناهجویان نسبت به همدیگر می نالیدند… به همین دلیل هیچکس جرئت نمی کرد بنام جمع چیزی بگوید… همه به اسم خودشان نظرشان را می گفتند… خبرنگاران راست افراطی در مصاحبه با پناهجویان نایمیخن حرفهای آنان را هم مثل پناهجویان دنهاخ چنان بریده و چسبانده بودند که به ضد خودش تبدیل شده بود

به همین دلیل به این فکر افتادم که با چند تا از استادان دانشگاه ها یا خبرنگاران خوب صحبت کنم در صورت امکان برای تعدادی از پناهجویان که می توانند انگلیسی صحبت کنند در یک آخر هفته دوره آموزشی و تمرینی ارتباط با رسانه ها را بگذاریم. در صورت موفقیت حتما شما را در جریان خواهم گذاشت

در پایان تظاهرات چندین ساعته و راهپیمایی طولانی در یک کافه آنارشیستها به صدها نفر شام گرم دادند… خوشبختانه تعداد قابل توجهی از پناهجویان ایرانی در این تظاهرات شرکت کرده بودند.

احمد پوری (هلند) 22- 11 – 2015

 

 

پاسخی بگذارید