Tweede ronde vragen van de heer de Wit van de SP,als vervolg op eerdere vragen over de opstand op 18 februari 2009 in detentiecentrum Schiphol Oost , vleugel L.

24 maart 2009

Tweede ronde vragen van de heer de Wit van de SP,als vervolg op eerdere vragen over de opstand op 18 februari 2009 in detentiecentrum Schiphol Oost , vleugel L.

 

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de staatssecretaris van Justitie over het gebruik van geweld tijdens de zitstaking van vreemdelingen in bewaring

 

1

Herinnert u zich uw antwoorden op mijn eerdere vragen? 1) Blijft u er bij dat er slechts ‘een tik met een wapenstok op de bovenarm van een vreemdeling is gegeven’, en dat verder geen geweld is gebruikt, noch tijdens de zitstaking, noch in de dagen kort daarvoor of daarna?

 

2

Zijn de camerabeelden van de camera’s op de luchtplaats van het moment dat de zitstaking waarbij de tik op de bovenarm is uitgedeeld nog bewaard? Zo niet, waarom niet? Zouden beelden van dergelijke incidenten niet altijd bewaard moeten worden? Zo niet, bent u bereid er voor te zorgen dat dat vanaf nu wel gebeurd?

 

3

Indien deze beelden nog bewaard zijn, bent u bereid deze beelden vertrouwelijk aan de Kamer te vertonen? Zo niet, waarom niet?

 

4

Is het waar dat de zes hongerstakers die zijn overgebracht naar andere inrichtingen (Zeist en Zestienhoven) daar drie dagen naakt in de isoleercel hebben gezeten? Hoeveel mensen hebben hoe lang precies in de isoleercel gezeten? Waarom was dit nodig? En waarom naakt?

 

5

Bent u bereid alsnog een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop is gereageerd op deze actie van een groep vreemdelingen die het niet eens waren met hun omstandigheden in bewaring? Zo niet, waarom niet?

1) Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, aanhangsel van de handelingen 1973 (2080914640)

 

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.Kijk nu op www.tweedekamer.nl 

Geef een reactie