26 dagen hongerstaking in Detentiecentrum Schiphol en Penitentiair Ziekenhuis te Den Haag.

Persbericht 16 maart 2009

 

26 dagen hongerstaking in Detentiecentrum Schiphol en Penitentiair Ziekenhuis te Den Haag.

 

PRIME wordt dagelijks gebeld door gevangenen uit beide centra. Er zijn nog twee hongerstakers en de heer  Ali Reza Imani in Den Haag is inmiddels 11 kilo afgevallen. Hij wordt iedere dag bekeken door een arts en hij heeft overal pijn. Toen hij vandaag belde klaagde hij over problemen aan zijn linker been, linker arm en maag. Hij is nog steeds in isolatie en heeft geen t.v. in zijn cel. Dit is weer een gevolg van de hongerstaking. Hij heeft vandaag wel twee boeken gekregen, maar het ontbreekt  hem nu aan goede concentratie gezien zijn situatie.

 

Tot nu toe is er 3 keer  contact tussen de IND en de heer Ali Reza Imani. Geen  inhoudelijke  gesprek , maar alleen om zijn wil te breken. Er werd ook gevraagd : Heb jij nog steeds contact  met  Prime en Ahmed Pouri?

De IND kan zich beter concentreren om de werkelijke problemen op te lossen te luisteren naar de redenen van de hongerstaking: onschuldige mensen moeten niet opgesloten blijven.

Amnesty International Europa heeft een zeer kritisch rapport uitgebracht over de detentiesituatie van vreemdelingen in Nederland.De VAJN heeft op 6 maart 2009 bij de voorzieningenrechter in Haarlem zich uitermate kritisch uitgelaten over de wijze waarop vreemdelingen van hun vrijheid worden beroofd.

 

Detentiecentrum Schiphol

 

Tijdens de acties van Nederlandse groepen is het de gevangenen verboden om een uur naar de luchtplaats te gaan. Ze werden zelfs naar een hoekje in een gang gebracht om niets te kunnen zien. De ramen van hun cel moesten dicht en werden geblindeerd.

De gevangenen zijn blij met de acties en wakes buiten en voelen zich hierdoor gesterkt.

 

Er zijn velen met lichamelijke klachten. Aziz heeft een afspraak met een psycholoog en Sorab wil graag dat de arts hem medicijnen voorschrijft.

 

Maawll Mohammad Ali uit Somalie dreigt op korte termijn uitgezet te worden naar zijn geboorteplaats Mogadishu.

Voorzover ons bekend wordt er niemand uitgezet naar Somalie, dit vanwege onveiligheid aldaar. Er bestaat een categoriaal beschermingsbeleid ten aanzien van in ieder geval Mogadishu.

Bevindingen advocate Alie Westerhuis

Vrijdag 13 maart heeft de advocate Alie Westerhuis de heer Imani in het penetentiare ziekenhuis in Scheveningen bezocht:

 Hij is volgens mij door de hongerstaking zodanig verzwakt dat hij praktisch niet meer kan lopen. Hij blijkt, zo vertelde hij, in een klein kamertje te liggen gelijk een isoleercel. Hij mag geen t.v. kijken en krijgt dus feitelijk een behandeling alsof hij een zware misdadiger is. Daar ligt hij dus, alleen, 24 uur van de dag. Zijn asieldossier geeft mij alleszins reden een herhaalde asielaanvraag in te dienen. Daarvoor heb ik hem gisterenmiddag al telefonisch gemeld bij de IND. Juist omdat hij als activist bekend staat is het voor hem onmogelijk terug te keren naar zijn land van herkomst, te weten Iran. De stelling van de IND, dat de Iraanse autoriteiten niet op de hoogte hoeven te zijn van zijn activiteiten is een drogreden, alsof de Iraanse autoriteiten hier in Nederland zitten te slapen. Aanstaande maandag wordt er in Engeland een demonstratie voor hem gehouden bij de Nederlandse ambassade dit tegen zijn behandeling hier. “

Zieke mensen worden niet behandeld vanwege ophanden zijnde uitzetting

Alie Westerhuis schreef PRIME over een Georgier in het Detencehntrum Schiphol als volgt:

“ Ook heb ik in het Detentiecentrum op Schiphol de heer Kirzadze uit Georgie bezocht. Ik heb zijn medisch dossier opgevraagd , omdat de artsen gezegd zouden hebben dat zij geen behandeling starten tegen zijn ziekte omdat hij elk moment uitgezet kan worden. Met andere woorden, je bent wel ziek maar we kunnen niks doen omdat we niet zeker weten of we de behandeling af kunnen maken. Ik word opnieuw opgeroepen voor de zitting bij de Beklagcommissie in verband met het gestelde disproportionele optreden van Justitie tijdens de vreedzame sit-downactie van 18 februari 2009. “

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien Nederland, dat zo zeer anderen aanspreekt op schendingen van mensenrechten, zelf zich eens zou buigen over de mensenrechten van de vreemdelingen in detentie.  

 

Namens stichting PRIME,

Ahmed Pouri

 

TEL:   00-31-70-3050415 / 70-3803058

mobile  00- 31-655 36 23 13

FAX:   00-31-70-4020917

Giro    7699299

E-mail : apouri@gmail.com

www.prime95.nl

 

Geef een reactie