Ronde tafelgesprek, zaterdag 30 april vanaf 14:00 uur, Amsterdam, Zijn vluchtelingen welkom in Europese Unie?

Vluchtelingencrisis, Europa’s beproeving met mensenrechten.

Gezi Solidariteit Nederland organiseert op zaterdag 30 april vanaf 14:00 uur een zogeheten ‘Ronde Tafel’ gesprek over vluchtelingen, vluchtelingenbeleid van Nederland en de tussen EU en Turkije gesloten akkoord over de vluchtelingstroom.

Op dit moment zitten in het noorden van Griekenland aan de grens vluchtelingen vast, omdat Macedonië vrijwel niemand meer doorlaat richting Noord-Europa. De grenzen worden bewaakt met strengere grenscontroles. Ondanks het Schengenverdrag worden muren en hekken gebouwd als binnengrenzen om vluchtelingen tegen te houden. De grote vraag is, wat de EU nu precies doet in het vluchtelingenvraagstuk?

Momenteel zouden er 2 miljoen Syriërs in Turkije verblijven, onder de status van ‘tijdelijke bescherming’. Uit officiële cijfers blijkt dat er voor de opvang van de vluchtelingen in Turkije beperkte capaciteit is in opvangkampen. Hierdoor zouden van de Syriërs die in Turkije worden ‘opgevangen’ slechts 15% daadwerkelijk opvang wordt geboden. De overige 85% mist niet alleen opvang, maar verkeert ook nog eens in onzekerheid over de vluchtelingstatus. Syriërs die onder de Turkse wetgeving onder ‘tijdelijke bescherming’ vallen, lopen het risico te worden teruggestuurd naar Syrië. Door de vele onzekere factoren worden vluchtelingen sociaal-, economisch- en seksueel misbruikt.
Desondanks proberen de vluchtelingen een normaal leven te leiden en te overleven in verschillende steden.

Niet alleen de vluchtelingen, maar ook de Turkse burgers worden bedreigd. Fundamentele rechten zoals het recht op leven en het recht op vrije meningsuiting worden geschonden.

De Europese Commissie ziet in Turkije de oplossing van de ongecontroleerde toestroom van vluchtelingen naar Europa. In november 2015 heeft de Europese Commissie hiertoe met Turkije een akkoord gesloten. Aan het akkoord kleven vele vragen. Is het plan uitvoerbaar? İs het zomaar terugsturen van migranten niet tegen Europese regels en tegen de wetten van de Europese Lidstaten? Voor wat precies heeft de Europese Commissie Turkije ingehuurd?

Er zijn vele vragen, onzekerheden en kritische geluiden, waaronder het Europees Parlement en organisatie voor mensenrechten.

In 2015 bleek dat Turkije vluchtelingen terugstuurt naar Syrië. Hoe veilig is Turkije eigenlijk voor de vluchtelingen? Hoe is het mogelijk dat de Europese Commmissie een land als Turkije als ‘veilige land’ aanmerkt en met Turkije een overeenkomst sluit om de vluchtelingen terug te sturen? İs Turkije niet het land dat voortdurend negatieve in de media is vanwege schending van mensenrechten en vrije meningsuiting? Wat is de kritiek van het Europees Parlement waard? Wat houdt deze overeenkomst dan in vanuit humanitaire rechten? Hoe moeten de Europese non-gouvernementele organisaties hierop reageren?

Hebben de vluchtelingen die Europa met moeite hebben bereikt de bescherming kunnen genieten die de vluchtelingen op basis van het Europese rechten, VN-Vluchtelingenverdrag en de Europese waarden hadden mogen verwachten?

In de Ronde tafelgesprek van zaterdag 30 april 2016 zullen deze vragen aan de sprekers gesteld worden.

Sprekers:
Marietje Schaake (Lid van het Europees Parlement D66/ALDE Group)
Engin Arslan (Asieladvocaat)
Jasper Kuipers (adjunct-directeur & woordvoerder Vluchtelingenwerk Nederland, vice-chair European Council on Refugees & Exiles)
Abulhassan Al-Jaberi (Onderzoeker)
Ahmed Pouri (PRIME Participating Refugees in Multicultural Europe)

Gesprekleidster: Hülya Elmas (Advocaat)

Aanmelding vereist:
Vanwege de beperkte capaciteit van de zaal is vooraf aanmelden gewenst: netherlandsgezisolidarity@gmail.com

 

Saturday, April 30 at 2 PM – 4 PM
International Institute for Research and Education
Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam, Netherlands

https://www.facebook.com/events/980071442076712/

Geef een reactie