Goed werk van de SP, Groen Links, D66 en CU over uitzettingen naar Guinee

Vervolgvragen van de leden Gesthuizen (SP), Voortman (Groenlinks), Schouw (D66) en Voordewind (Christenunie) aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over uitzettingen van vreemdelingen naar Guinee

 

1. Herinnert u zich uw antwoorden van 4 juni jl. op onze Kamervragen van 29 mei?[1]

 

2. Wat is uw reactie op het interview met de Guineese ambassadeur te Brussel waarin hij stelt dat hij geen laissez-passers heeft afgegeven? (www.guineenews.org/detail_article.asp?num=20136112218)

 

3. Hoe komt het dan dat er in weerwil van de uitspraken van betreffende ambassadeur dit jaar alsnog Guineese vreemdelingen zijn uitgezet naar Guinee op basis van door deze Guineese ambassade te Brussel verstrekte laissez-passers?

 

4. Klopt het dat er een aantal vreemdelingen begin juni 2013 zijn uitgezet naar Guinee? Zo ja, wie heeft hun laissez-passers afgegeven?

 

5. Klopt het dat laissez-passers in beginsel moeten worden ondertekend door de consul? Zo ja, hoe komt het dat er volgens meldingen van advocaten, vreemdelingen en de website van de rijksoverheid zelf (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/guinee/ambassade-van-de-republiek-guinee-brussel) geen consul (meer) werkzaam is op de ambassade?

 

6. Waarom is door de Guineese diplomatieke vertegenwoordiging te Brussel in 2012 niet deelgenomen aan de taskforce?

 

7. Wat waren in mei 2013 de moverende redenen van de Guineese autoriteiten om de taskforce niet door te laten gaan?

 

8. Hoe vaak zijn Guineese vreemdelingen in 2013 gepresenteerd aan ofwel de Guineese ambassade te Brussel ofwel de taskforce? Wanneer staan nieuwe presentaties gepland?

 

9. Bent u bereid deze schriftelijke vragen voor het Verzamel AO Vreemdelingen- en Asielbeleid d.d. 19 juni 2013 te beantwoorden en tot die tijd geen vreemdelingen naar Guinee uit te zetten totdat duidelijkheid is over de reisdocumenten voor Guinee?

 [1] Documentnummer 2013D23278