فراخوان سازمان پرایم به تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه

روز جمعه 14 یونی از ساعت ده صبح تا شش بعداز ظهر در مقابل سفارت جمهوری تظاهرات و افشاگری می کنیم.

“آنجا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر میداد، اجازه نمیدادند که رای بدهید.”  مارک تواین
شرکت در این انتخابات نفی انتخابات است! انتخابات آزاد و واقعی در ایران امروز از طریق تحریم انتخابات امکان پذیر می گردد! تحریم انتخابات شروع پروسه بیداری اجتماعی و باور به خود است نه حکام جنایتکار!

انتخاب ما نه به کلیت نظام جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته! نه به جنگ و  فقر و بیکاری است!
تا زمانیکه جمهوری اسلامی بر اریکه قدرت سوار است ملت ایران از دور باطل بحرانها و فجایع ارتجاعی و جنایتکارانه رهایی نخواهد یافت.

با توجه به ماهیت این نظام، هر تغییر و اصلاح جزئی در این نظام، در گرو تغییر ساختاری در کلیت نظام یعنی انقلاب، است!

اختلاف جناح های درونی رژیم جمهوری اسلامی بر سر حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، حقوق خلق های تحت ستم و استثمار و رهایی از بحران های معیتشی و جاری توده ها نیست. کوچکترین آثاری از داشتن اراده و برنامه جدی و تدارک حل این مشکلات در تمام دستگاه حاکم دیده نمی شود. تمام نگرانی و تلاش مسئولین نظام حل بحران حاکم بر دستگاه رهبری است نه توده ها! 

در این میان تعدادی با میکروسکوپ بدنبال پیداکردن نکات خوب و احتمالا قابل استفاده در لجن زار ارتجاعی دستگاه حاکم هستند! رهبران کبیر انقلابات بدرستی گفته اندکه تنها دژ تسخیرناپذیر قلب توده هاست! این افراد به جای بدست آوردن قلب توده ها و سازماندهی آنها به انتظار وقوع معجزه از لجن زار بحران رهبری نشته اند! بزبان دیگر اینها به جنایتکاران حاکم بیش از توده ها ایمان دارند!

در این انتخابات چیزی که مطلقا مهم نیست رای و خواست توده هاست. هدف نظام از انتخابات و انتظارش از توده ها این است همانند مترسکی برای چند دقیقه در مقابل صندوق های رای صف بکشند تا با گرفتن چند عکس و فیلم یادگاری از این مترسک های مسخ شده انتخابات آزاد را بدست توده ها بگور بسپارند. هیتلر هم قبل از اینها بدرستی گفته بود که من دمکراسی را بشیوه ای دمکراتیک با رای توده ها نابود خواهم کرد!

آزادی تنها در یک مبارزه هدفمند و آگاهانه توده ها، با سازماندهی خود و دیگران در حول محور اهداف و برنامه های روشن، با تکیه بر نیروی لایزال خود توده ها امکان پذیر است نه افتادن به دامن مزدوران و سازمانهای جاسوسی جنایتکاران حاکم برجهان. ما با یک نظام توتالیتر و جنایتکار سروکار داریم که هرگز با اصلاحات تغییر ماهیت نخواهد داد! تمام هنر مبارزه انقلابی باید در این امر خلاصه شود که چگونه می توان از توده هایی که برای نجات خویش به آغوش قاتلانشان پناه می برند توهم زدایی کرد. چگونه می توان با سازماندهی علمی ایی که هر لحظه وضعیت و تاکتیک خود را در انطباق با شرایط مشخص تعیین می کند نه با دگم های ازلی و ابدی مقدس! و با نقد و اصلاح مداوم خود  تلاش می کند با کمترین تعداد قربانی به رهایی دست یابد. تقدس خشونت معیار انقلابی و رادیکال بودن نیست. انقلابی واقعی کسی است که مشکلات توده ها را با کمترین هزینه ممکن بطور ریشه ای حل کند.

پیش بسوی سازماندهی وسیعترین همکاری و همگامی با تمامی سازمانها و افراد مترقی جهت سرنگونی نظام جهل و جنایت و استثمار!

***********

در این روز سه گروه در هلند اعلام تظاهرات کرده اند میز کتاب آمستردام با حمایت سازمان زنان هشت مارس، همبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و سازمان پرایم.

در تماسهایی که من با این سازمانها داشتم قرار است همه در کنار هم از پشت یک میکروفون با توجه به پرنسیپ های خود به افشاگری برعلیه جمهوری اسلامی بپردازیم. در ضمن تعدادی از پناهجویان کمپ ها، ازجمله پناهجویان مسیحی با من تماس گرفته اند و خواهان آن هستند که با پرچم و شعار خودشان در تظاهرات شرکت کنند  و برعلیه جمهوری اسلامی افشا گری کنند. طبیعی است که هر کسی می تواند با معتقدات خود برعلیه جمهوری اسلامی افشاگری کند.

پرواضح است که تعدادی از هواداران سازمانهای دیگر نیز بطور جمعی یا منفرد در این تظاهرات شرکت خواهند کرد.

از طرف سازمان پرایم

احمد پوری
تلفن دستی: 0655362313 / 0642489868
تلفن دفتر سازمان پرایم: 0703050415 / 0703803058

apouri@gmail.com