Email van advocate G.E.M.Later over strafbaarstelling van illegalen in Nederland.

U bent het land door gegaan in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Is het niet nuttiger eerst te inventariseren hoe het beleid wordt uitgevoerd, voordat nieuwe barrières voor kwetsbare mensen worden opgeworpen?

 

Gisteren heb ik van een van de in het detentiecentrum Rotterdam gedetineerden brieven gekregen aan de Koning en aan de Tweede Kamer. Ik weet niet of u die brieven kent. U kunt de brieven via de hierbij gaande link vinden.

Brief van hongerstakers van detentiecentrum Rotterdam aan de Koning

Brief van hongerstakers van detentiecentrum Rotterdam aan de leden van de Tweede Kamer

 

 

Daarin wordt aandacht gevraagd voor de praktijk, die u in al zijn finesses van onmenselijke behandeling van vreemdelingen wellicht niet kent.

 

Wist u dat mensen die niet door hun eigen land worden geaccepteerd en dus in aanmerking zouden moeten komen voor een buitenschuld vergunning, naar andere landen worden  uitgezet ? Ik hoorde gisteren van een man uit Sierra Leone, die naar Gambia werd uitgezet. Niet zomaar, vrijwillig, maar met bodycuff. Dat wil zeggen : helemaal ingepakt, mond dicht geplakt , zodanig dat men zelfs in het vliegtuig niet naar de WC kan en het maar in zijn broek moet doen.

De advocaat heeft hem gelukkig gevonden en hij is terug in Nederland.

Deze week hoorde ik van een Algerijn, van wie de afkomst ook via taalanalyse is vastgesteld, die niet terug kan naar Algerije, maar die men nu naar Marokko wil uitzetten.  De Roosendaalmethode in het kwadraat.

Weet u hoe gevaarlijk het is als iemand via Marokko naar Algerije probeert te gaan?.

 

In tegenstelling tot persberichten is het niet juist dat in Rotterdam alleen maar uitgeprocedeerden zitten. Ik heb er een zieke Turkse Koerd zitten, die over asiel procedeert bij de rechtbank Amsterdam. Hij was in behandeling van PsyQ in Den Haag elke week vanwege PTSS door de martelingen in Turkije, waar hij vanwege zijn zwakbegaafdheid niet erg goed over heeft kunnen praten. Maar behandeling krijgt hij nu natuurlijk niet. De behandeling die vanaf november liep is gestopt, hetwelk volgens de behandelaars slecht voor hem is. Maar dat maakt natuurlijk voor IND en DT&V niet uit. En rechtbanken durven zelden tegen de mening van IND en DT&V in te gaan om vernietigingen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State , zoals die meestal plaats vinden na voor vreemdelingen positieve beslissingen,  te ontlopen.

 

De cliënten die ik de afgelopen jaren in Rotterdam heb gehad procedeerden alle over verblijf en waren meestal ook niet uitzetbaar, maar dat verhinderde niet om hen langdurig van hun vrijheid te beroven en het standpunt te huldigen dat de uitzettingsverhindering maar tijdelijk was.

Als u naar de NRC van gisteravond kijkt kunt u zien hoe daar in andere landen mee wordt omgegaan.

 

Ik sprak gister een van de Algerijnse hongerstakers die al 12 jaar hier is en niet weg kan en die naar ik van hem begreep jaarlijks 1 tot 9 maanden in vreemdelingenbewaring zit. Waarom? Wat kost dit niet en wat is het nut? Mensen helemaal ziek maken zodat zij ook als eindelijk duidelijk wordt dat zij hier verblijf moeten hebben zo ziek zijn dat zij niets meer kunnen?

Als er regelmatige gedwongen BOPZ opnamen zijn, dan zal de uitzetting niet kunnen. Als je maar lang genoeg wacht komen die opnamen er wel.

 

Naar mijn mening moet eerst bekeken worden hoe het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd voordat u meer machtsmiddelen aan  Justitie en Politie geeft tegen deze mensen, die regelmatig ook slachtoffer zijn van slechte beslissingen en onzorgvuldige procedures.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Gerda E.M.Later

Advocaat

Riouwstraat 131

2585HP Den Haag

Tel. 070-3514876