Hongerstaking van asielzoekers in vreemdelingendetentie

Persbericht 7 mei 2013

Hongerstaking van asielzoekers in vreemdelingendetentie

 

Sinds gisteren wordt PRIME gebeld door asielzoekers uit detentiecentrum Rotterdam. Zij zijn nu twee dagen in hongerstaking vanwege de onmenselijke omstandigheden daar.

In afdeling F zijn ongeveer 60 uitgeprocedeerde asielzoekers in hongerstaking. Ook op andere afdelingen zijn inmiddels mensen in hongerstaking. Er zijn zes afdelingen en in totaal gaat het om ongeveer 240 gedetineerden.

Tijdens een gesprek tussen BNR en PRIME belde Mohammad Nissa uit Algerije vanuit detentiecentrum Rotterdam met ons en we hebben hem direct in contact gebracht met de journalist van BNR. http://www.bnr.nl/nieuws/995207-1305/steeds-meer-asielzoekers-in-hongerstaking?s_cid=blogitems 

 

Medische zorg

Hun belangrijkste motief om te gaan hongerstaken is het feit dat ze absoluut niet begrijpen waarom ze en hoelang ze in martelende onzekerheid in gevangenissen moeten zitten zonder enige misdaad te hebben gepleegd! En praktisch gezien is er ook geen zicht op uitzetting.

Ze constateren ook dat de medische zorg tekort schiet in de detentiecentra. Medische klachten van asielzoekers worden meestal niet serieus genomen.

PRIME krijgt vaak telefoon vanuit de gevangenissen met klachten en het lijkt erop dat behandelingen vaak niet gebeuren om kosten te besparen. Eén van onze cliënten met kanker en een gevaarlijk psychotische man werden vanuit de gevangenis gewoon op straat gedumpt!
Hij was een gevaar voor zichzelf en ook voor de maatschappij.
Een ander voorbeeld is iemand die door omstandigheden dringend een kunstgebit moest hebben, maar omdat hij snel uitgezet moest worden werd er tegen hem gezegd: we kunnen jou niet helpen, het kost veel geld. Wat blijkt nu: hij werd niet uitgezet en na acht maanden op straat gegooid.

 

Tijdens een debat bij BNR vanmiddag tussen Groen Links, CDA en VVD kamerleden zei de heer Ard van de Steur dat Nederland het meest rechtvaardige en humane, maar wel een streng asielbeleid heeft. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de mening van de Nationale Ombudsman, de  heer Brenninkmeijer over het regime in detentiecentra. Volgens hem is dat “geestdodend”. Volgens Michael Flynn, coördinator van het Global Detention Project, … “ druist het Nederlandse standpunt in tegen iedere juridische logica. Geen enkel Europees land is verplicht asielzoekers te detineren.” Nederland is al meerdere malen op de vingers getikt door het Europese hof voor de rechten van de mens. Volgens deskundigen zoals emeritus professor van Kalmthout is de behandeling van onschuldige vreemdelingen in detentie onmenselijker dan die van criminelen in de gevangenis.

 

Uitzetting en uitsluiting in praktijk!

Vreemdelingen in Nederland worden te gemakkelijk ongewenst verklaard of krijgen een inreisverbod. Vervolgens is er sprake van een praktisch volledige uitsluiting. Vreemdelingen worden op deze wijze gecriminaliseerd. Dit beleid maakt het voor de Nederlandse overheid mogelijk mensen maar eindeloos op te sluiten, zelfs als uitzetting feitelijk niet aan de orde is.

Onschuldige mensen horen niet in een gevangenis. Onschuldige mensen horen ook niet te worden onderworpen aan een regiem dat zelfs strenger is dan bij criminelen. De gevangenis wordt als een pressiemiddel gebruikt om vreemdelingen mee te laten werken aan hun – zogenaamd vrijwillige – uitzetting, ook al hebben de vreemdelingen echtgenoot en kinderen hier te lande, ook al is de vreemdeling ernstig psychisch ziek en heeft hij de mantelzorg van zijn familie nodig.

Net als in andere, beschaafde landen moeten asielzoekers de mogelijkheid hebben niet zonder enige activiteit opgesloten te worden. Ze moeten de tijd zinvol kunnen doorbrengen, ook ter vermijding van zware psychiatrische decompensatie en zelfmoord(pogingen).

Ze worden dus gedwongen om niets te doen voor een aan hen niet duidelijk gemaakte termijn. Maatregelen zoals visitaties in detentie zijn mensonwaardig. Zelfs mannen worden bij vrouwen ingeschakeld om hen uit te kleden en te visiteren.

Daarbij wordt geen rekening gehouden met trauma’s die de asielzoekers hebben meegemaakt, zoals verkrachting in het land van herkomst. Ook al is het bij de medische dienst van de gevangenis bekend, dan nog wordt daar geen rekening mee gehouden.

Hoe durven de politici dit onmenselijke beleid zorgvuldig, rechtvaardig en humaan te noemen?

 

Consequenties van een “ streng maar rechtvaardig”  beleid

De formulering van “ streng maar rechtvaardig ” is per definitie een contradictie!

De kern van het strenge beleid is tweeledig:
1- asielzoekers in Nederland zo afschrikken dat ze “ vrijwillig ” teruggaan naar de hel die ze ooit met zo veel risico’s en kosten hebben verlaten.
2- om potentiële asielzoekers zo af te schrikken dat ze niet meer naar Nederland komen.

Ervaring laat zien dat zelfs jarenlange gevangenis niet voldoende is om mensen zo af te schrikken dat ze vrijwillig alles inpakken om terug te gaan.
De belangrijkste vraag is hoe ver je met ontmoedigingsbeleid wilt gaan tot je het gewenste doel bereikt?

Theoretisch en filosofisch gezien is er één antwoord:
Het leven van de asielzoekers moet in Nederland onveiliger worden dan hun totalitaire schurkenland.

Streng maar rechtvaardig zal alleen door steeds strenger en onrechtvaardiger beleid en praktijk zijn doel bereiken.

 

Waartoe het Nederlandse beleid kan leiden wordt geïllustreerd door onderstaande twee links:

http://www.dewereldmorgen.be/video/2011/04/22/stop-symphony-death

http://www.youtube.com/watch?v=IlUwErTGHAY&list=PLB309782FE1F483E2&index=1
 

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid ligt zwaar onder vuur van nationale en internationale mensenrechtenorganisaties, academici, advocaten, deskundigen en vluchtelingenorganisaties. Zelfmoorden en zelfmoordpogingen nemen dramatisch toe en ook psychische problemen nemen dramatische vormen aan. De regering is blind en doof en signaleert geen problemen, omdat ze handelen vanuit de democratische rechtsstaat! Wat een fundamentalistisch geloof!

Zo’n massale en spontane actie van gedetineerden ontlokt bij de politici slechts de opmerking: we gaan door met uitzetten, ook al zijn ze in hongerstaking! Wat een spierballen taal!

Waar blijft een zorgvuldige, rechtvaardige, individuele en humane aanpak?

 

 

Voor meer informatie:

Namens stichting PRIME,

Ahmed Pouri
06 55 36 23 13 / 070 30 50 415 / 070 380 30 58
https://www.prime95.nl/MainW/ 
Email: apouri@gmail.com ,