Zinkende vreemdelingenbeleid eist steeds meer slachtoffers.

Vanaf het jaar 2000 is de harde concurrentie tussen rijke westerse landen begonnen om vluchtelingen te ontmoedigen en om hen het leven zo zuur mogelijk te maken. Het doel is om de potentiële vluchtelingen zo af te schrikken dat ze niet meer binnen zullen komen en degenen die hier al zijn gekomen vanzelf zullen vertrekken. De negatieve spiraal is op volle toren aan het draaien. De sneeuw bal is allang aan het rollen … wat is het laatste station van het restrictieve inhumane vreemdelingenbeleid?

Er is één ultieme oplossing: Mensenrechten van de asielzoekers zo grof schenden dat het in de westerse landen onveiliger wordt dan in hun moederland. Het resultaat is dat ze dan vanzelf terug zullen gaan naar hun herkomstlanden. Wij hebben de laatste decennia uitstekend ons best gedaan om dit niveau te bereiken.

De westerse landen hebben een dilemma,omdat ze onophoudelijk tegen andere landen zeggen dat ze hun mensenrechten moeten respecteren. Hoe we omgaan met vluchtelingen is een spiegel die ons ware karakter laat zien.

Onlangs was er in de Tweede Kamer een debat over de dramatische groei van het aantal zelfmoorden onder asielzoekers in detentiecentra en asielzoekerscentra,maar de regering hield vol dat er niets mis is met het vreemdelingenbeleid op dit punt. Het beleid zal zeker nog meer slachtoffers gaan eisen.

Kortgeleden heeft de Russische asielzoeker,de heer Dolmatov zelfmoord gepleegd in uitzetcentrum Rotterdam. De Nederlandse regering heeft zijn familie letterlijk in de kou laten staan,zijn moeder vernam uit de pers het vreselijke overlijden van haar zoon. Zij was in shock over de respectloze behandeling van de Nederlandse regering.   

Ontmoedigingsbeleid in Australië heeft zijn hoogtepunt bereikt zoals u in het hieronder verschenen artikel kunt lezen.  …    
http://nos.nl/artikel/470679-nauru-is-soort-concentratiekamp.html

Voor meer informatie:

Namens stichting PRIME

Ahmed Pouri