Beste Ahmed Pouri,

 Hieronder mijn reactie.

 ‘De actie in Ter Apel is begonnen nadat een aantal uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers vanuit detentie  op straat zijn gezet. Zij krijgen geen opvang in Nederland maar kunnen ook niet door Nederland worden uitgezet. Dit is een gevolg van de situatie dat de Irakese autoriteiten alleen willen meewerken aan vrijwillige terugkeer en niet aan gedwongen terugkeer. De autoriteiten van Irak nemen dit standpunt vooral in omdat zij van oordeel zijn dat terugkerende asielzoekers met een netwerk zich in Irak kunnen handhaven, maar terugkerende asielzoekers zonder netwerk zich niet kunnen handhaven. De Irakese autoriteiten gaan ervan uit dat Irakese asielzoekers die vrijwillig teruggaan naar Irak over een dergelijk netwerk beschikken en mensen die onder dwang terugkeren hierover niet beschikken. De autoriteiten in Irak geven aan dat zij onvoldoende bescherming en hulp kunnen bieden aan terugkerende asielzoekers die niet meer over een netwerk beschikken.

Ik ben hierom van oordeel dat een vertrekmoratorium met de daarbij behorende opvang zou moeten worden ingesteld voor uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers uit Centraal Irak die niet (meer) over een netwerk in Irak beschikken. Hun actie in Ter Apel steun ik dan ook volledig.

 Een actie in Ter Apel werd al eerder gevoerd door asielzoekers uit Somalië en zij hebben zich opnieuw aangesloten. Uitgeprocedeerde asielzoekers die afkomstig zijn uit Somalië kunnen niet terug, al was het maar omdat er geen effectief functionerende autoriteiten zijn als gevolg van jarenlange oorlog. Ik steun hun actie dan ook met de aantekening dat veel asielzoekers uit Somalië een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen nadat is vastgesteld dat ze uit het onveilige deel van Somalië komen. Het betreft in het tentenkamp Ter Apel dan ook een groep van Somaliërs waarvan niet kon worden vastgesteld dat ze uit onveilig gebied afkomstig zijn.

 Feit is echter dat waar Somaliërs ook vandaan komen, noch Nederland noch zijzelf in staat zijn om hun terugkeer te organiseren. Bovendien geldt dat in nagenoeg het gehele gebied (hoorn van Afrika) sprake is van een voortdurende noodsituatie met hongersnoden, overstromingen, extreme droogtes, conflicten en epidemieën. Terugkeer naar deze gebieden is behalve onmogelijk ook vaak onverantwoord. Er zal een oplossing moeten komen voor de ongedocumenteerde asielzoekers uit Somalië. Zo lang die er niet is, is opvang van overheidswege noodzakelijk.

 Het asielbeleid in Nederland is steeds meer erop gericht de uiterste grenzen van wat toelaatbaar is in een beschaving op te zoeken. Dit heeft tot gevolg dat het asielbeleid zich regelmatig op of over de grenzen van internationaal recht begeeft. De wil om asielzoekers te weigeren en uit te zetten is soms groter dan de wil om zorgvuldig een asielaanvraag te beoordelen. Hierdoor ontstaan risicovolle situaties.

 Bij een rechtvaardig asielbeleid zou altijd op de voorgrond moeten staan dat een asielaanvraag zo zorgvuldig als mogelijk wordt beoordeeld.

De consequentie van een onzorgvuldige beoordeling van een asielaanvraag kan groot zijn; detentie, marteling, verkrachting, ontvoering, ernstige mishandeling of de dood.

 De wil om zo min mogelijk asielzoekers toe te laten en zoveel mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten, zou dan ook van ondergeschikt belang moeten zijn ter voorkoming van tunnelvisie en scoringsdrang. Dit vergt een mentaliteitsverandering aangezien de afgelopen tien jaar  het asielbeleid vooral gericht is geweest op een restrictief toelatingsbeleid. Niet de menselijke maat maar cijfers over toelating en uitzetting hebben het asieldebat en -beleid de afgelopen jaren bepaald. Dit terwijl Nederland maar weinig asielzoekers opvangt. De afgelopen 5 jaren kwamen er nooit meer dan 15.000 asielzoekers naar Nederland en kregen nooit meer dan 7000 mensen asiel. Wereldwijd leefden er ruim 22 miljoen vluchtelingen.’

 Maartje Terpstra,

 Advocate vreemdelingenrecht.

***************************************

Voor meer info

Namens Stichting PRIME,

Ahmed Pouri

070 30 50 415 / 070 380 30 58

Mobile: 06 55 36 23 13,

apouri@gmail.com

www.prime95.nl