Help PRIME voort te bestaan

Het werk van Prime kan alleen maar door gaan met giften van particulieren en fondsen!
Prime is een non-profit organisatie en de medewerkers doen hun activiteiten op vrijwillige basis.

Zoals u op onze site kunt zien redt Prime letterlijk de levens van mensen die in een uiterst wanhopige situatie bij ons binnen komen of die we op vele plaatsen hebben opgezocht.
We zijn op alle fronten bezig voor de mensen in de meest zwakke posities en proberen in alle dimensies onherstelbare schade te voorkomen.

Prime vecht met alle mogelijke middelen voor de rechtelozen.

Uitgesproken EO 19 april 2011
In deze uitzending: De wanhoop van uitgeprocedeerde asielzoekers, en Illegale abortussen in India.

Stop this Symphony of Death

Justitie licht de pers onjuist voor

Regelen en ritselen

De wanhoop achter de statistieken

EEN ROTTE, ZWARTE KIES

Pistolen op illegalen gericht tijdens ramp

Alternative voices on integration in Austria, France, Germany, the Netherlands and the UK.  Page 56

Transnational migration and human security  page 208 tot 212

Unveiling the Truth in The Netherlands: Attack on Hunger Strikers Inside Amsterdam’s Schiphol Airport Detention Center

Pro-asylum advocacy in the EU: Challenging the state of Exception

U kunt het werk van de Stichting PRIME steunen met een gift voor de diverse doelen die aftrekbaar zijn voor de belasting. ING Bank: NL 70INGB 0007 6992 99 tnv.  PRIME te Den Haag.

Ook kunt u gebruik maken van het formulier om PRIME te machtigen eenmalig of periodiek een bedrag af te schrijven van uw rekening. Dit formulier svp. ingevuld en getekend opsturen naar PRIME , Zieken 143  , 2515 SC Den Haag.

Voor meer informatie :
Ahmed Pouri 06 – 55 36 23 13
Frans van de Velde 070-3689732

*************************************

Donateur worden

Je kunt ons werk ook steunen door automatisch periodiek een bedrag aan Prime te geven. Vul daartoe deze incassomachtiging in en stuur die in een voldoende gefrankeerde envelop naar ons terug: Stichting Prime, Zieken 143  , 2515 SC   Den Haag.

Machtigingsformulier automatische incasso

Ondergetekende:                                                                                                                                                                               Donate Button with Credit Cards

De heer/mevrouw:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

machtigt hierbij Stichting Prime, Zieken 143  , 2515 SC Den Haag
om met ingang van:
wekelijks/ 1x per 2 weken / maandelijks / per kwartaal / halfjaarlijks/ jaarlijks
een bedrag van:

[ ] € 5,= [ ] € 10,= [ ] € 15,= [ ] € 20,= [ ] € 50,  [ ] anders, € ………

af te schrijven van zijn / haar (Post)bankrekening, nummer:

bestemd als periodieke gift voor:

Plaats en datum: Handtekening:

Als ik het niet eens ben met een incasso dan heb ik het recht en de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving zonder opgaaf van redenen bij mijn (Post)bank terug te vorderen.