Persbericht

 

Woensdag  30 november 2011

 

Twintig Somaliërs van tentenkamp Ter Apel overgebracht naar vreemdelingen detentiecentrum Rotterdam.  

 

Een moeder met twee kinderen, van vijf en elf jaar werden uit het centrum op straat gezet, terwijl het wettelijk verboden is kinderen op straat te zetten. De anderen, inclusief een man in rolstoel, zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. “Ze mogen dood gaan maar niet voor de deur van Ter Apel”. “Dit tentenkampje is een doorn in het oog van Justitie. Ze zijn opgesloten omdat ze op straat stonden, terwijl ze zelf door Justitie op straat gezet zijn”. Dit vertelt Marianne Bathoorn, zij was aanwezig bij de aanhouding.

De actie begon op 22 november 2011 met een groep van tien Somaliers die op straat geklinkerd zijn. Ze brachten hun dagen en nachten met koude temperaturen door in tentjes  voor Aanmeldcentrum Ter Apel. De groep van tien was in een week tijd verdubbeld tot twintig.

 

Doel van de actie:

Het realiseren van basismensenrechten voor iedereen ook voor geilligaliseerde asielzoekers.

 

Nieuw beleid voor terugkeer afgewezen asielzoekers Somalië

Vast staat dat de Somaliërs niet terug kunnen naar het land van herkomst.

Vast staat dat ze ook niet naar een ander land kunnen gaan omdat ze dan in het kader van het Verdrag van Dublin naar Nederland worden terug gestuurd.

Desalniettemin worden er door de IND geen consequenties getrokken uit deze feitelijke situatie en worden deze asielzoekers op straat gezet en gehouden. Gelet op de koppelingswet is het niet mogelijk in Nederland op een andere manier te overleven.

Er is geen mogelijkheid te werken, te huren en wonen, een ziektekostenverzekering te hebben en tandheelkundige zorg te krijgen.

 

Brief van minister Leers

Uit de brief van minister Leers van 26 augustus 2011 blijkt dat de uitgeprocedeerde asielzoekers die onder het Vertrekmoratorium vallen er op zullen worden gewezen dat zij een nieuwe asielaanvraag kunnen indienen op grond van het nieuwe beleid om te borgen dat geen vreemdeling in strijd met de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg van 28 juni 2011 wordt uitgezet naar Somalië.

 

Zelfs vrijwillige terugkeer is onmogelijk, laat staan gedwongen uitzetting.  

Ze zijn allen niet uitzetbaar. Kort geleden zijn twee mannen die ‘vrijwillig’ naar Zuid Somalië terugkeerden daar geweigerd en terug naar Nederland gestuurd. Ook Noord Somalië weigert mensen ‘terug te nemen’ die door Nederland worden uitgezet. Toch krijgen deze mensen geen opvang.

 

Nederland doceert mensenrechten in hele wereld, een betere wereld begint bij je zelf.

Vluchtelingen zijn slachtoffers van een inhumaan, streng en onrechtvaardig  vreemdelingenbeleid. Wij pleiten voor een menselijk, zorgvuldig en rechtvaardig beleid.

 

Asielzoekers worden op straat gedumpt en beroofd van alle mensenrechten. Verkrachting, misbruik als slaaf, rechteloos als huurder, als arbeider, geen mogelijkheid om te klagen, aangifte te doen bij de politie , omdat er altijd de dreiging is opgesloten te worden in een detentiecentrum of uitzetcentrum of er nu een mogelijkheid bestaat voor uitzetting of niet. Zij kunnen worden vrijgelaten en kort daarop weer worden opgesloten. Er komt geen einde aan hun ellende en hun onzekere bestaan. Het zwaard van Damocles blijft boven hun nek hangen.

 

Daklozenopvang is voor hen niet mogelijk, zij mogen alleen van de lucht en de liefde leven. Zij worden uitgesloten van de maatschappij, gestigmatiseerd en kunnen zelfs zonder enig crimineel gedrag ongewenst verklaard worden.

 

Sommige van hen kunnen dit leven niet aan en steken zichzelf in brand of plegen op een andere manier zelfmoord. De psychiatrische inrichtingen kennen hen ook, omdat ze niet de gelegenheid hebben gehad over hun  trauma’s te vertellen of voor hun trauma ’s behandeld te worden en hun leven hier tot nieuwe trauma’s leidt.

 

De creativiteit van de IND om dit inhumane beleid te realiseren is oneindig.

De IND heeft echter allerlei trukendozen in de aanbieding. Er wordt bijvoorbeeld gewoon ontkend dat de betreffende Somaliërs uit Somalië komen en dan hoeft men het nieuwe beleid ook niet toe te passen.

 

Is Nederland voor asielzoekers een van de meest soepele of strenge landen in Europa ?


Cora van Nieuwenhuizen Tweede Kamer lid van de VVD heeft op 19 april bij Uitgesproken EO zelfmoorden van asielzoekers slechts incidenten genoemd en  beweert dat  “ … bij de eerste Asiel verzoeken in Nederland 56% wordt meteen ingewilligd … als je vergelijkt met andere Europese landen … dan hebben we hoge verblijfspercentages    veel meer dan gemiddeld in Europa    we hele zorgvuldige procedures hebben. … Nederland is een van de meest soepele landen in Europa …”

Hoe kun je deze onwaarheden ruimen met de onderzoeks resultaten  van de UNHCR van July 2011?

 

First instance decisions in 2010, Refugee recognition rate

 

Germany

France

UK

Belgium

Sweden

The Netherlands

Afghanistan

12.4%

31.3%

9.5%

35.6%

11.1%

2.6%

Iraq

55.8%

46.7%

9.2%

32.7%

34.1%

5.9%

Somalia

74.3%

45.7%

45.6%

25.4%

9.3%

1.8%

 

Het is schokkend om te zien dat slechts 1,8% van de Somalische asielzoekers in Nederland een vluchtelingenstatus krijgt, terwijl in buurland Duitsland 74,3% een asielstatus krijgt. Iedere asielzoeker die in Nederland wordt afgewezen is in de ogen van de politiek en de publieke opinie een leugenaar, gelukzoeker of profiteur. Onze vraag aan de Nederlandse politiek is hoe het mogelijk is dat alle leugenaars onder de asielzoekers naar Nederland komen en alle eerlijke asielzoekers naar Duitsland, België of andere landen gaan?
De statistieken liegen echter niet. Wat er van overheidswege wordt gezegd klopt gewoon niet.

 

First instance decisions in 2010, International protection rate

 

Germany

France

UK

Belgium

Sweden

The Netherlands

Afghanistan

17.8%

34.4%

9.7%

62.4%

62.4%

24.5%

Iraq

56.2%

49.1%

10.9%

78.5%

78.5%

38.8%

Somalia

89.4%

62.6%

48.7%

49.7%

49.7%

34.3%

Nederland maakt een goede sier door tijdelijke statussen te verlenen, daarmee krikken ze de percentages van toelating omhoog. Na een periode worden deze verblijfsvergunningen zoals Irakese, Afghaanse, etc. weer ingetrokken. Hiervan wordt in de statistieken nooit melding gemaakt.

Wie vindt dat hun lot oneerlijk is, wie vindt dat asielzoekers menselijk moeten worden behandeld, wie vindt dat asielzoekers niet als ratten op straat gesmeten moeten worden, wie vindt dat de wereld niet bij  Nederland ophoudt, met elkaar strijd voeren voor een humaan vreemdelingenbeleid en garant staan van basis mensenrechten voor iedereen.  

 

 Bron van de statistieken: SAFE AT LAST?  LAW AND PRACTICE IN SELECTED EU MEMBER STATES.  A UNHCR RESEARCH PROJECT   JULY 2011

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e2ee0022.html

Namens stichting PRIME,
Ahmed Pouri   TEL:   00-31-70-3050415 / 70-3803058  mobile  00- 31-655 36 23 13
https://www.prime95.nl/MainW/?p=435

Achtergrond:

www.vluchtelingenopstraatblogspot.com

Meer informatie:

Yasin 06 855 111 30 woordvoerder van vluchtelingen op straat

Marianne Bathoorn 06 211 04 884

http://www.youtube.com/watch?v=6xCeae8aqDc&feature=player_embedded

 

 

Geef een reactie