PERSBERICHT

DEMONSTRATIE OP 27 SEPTEMBER TUSSEN 13.00 TOT 17.00 UUR OP HET SPUIPLEIN IN DEN HAAG

 VLUCHTELINGEN PROTESTEREN TEGEN HUN VERSLECHTERENDE SITUATIE IN NEDERLAND

 
Wij, vluchtelingen in Nederland op straat , protesteren op 27 september 2011  tussen 13.00  tot 17.00 uur op het Spuiplein in Den Haag. We worden hierbij bijgestaan door de vluchtelingenorganisaties STIL en PRIME. Er wordt gesproken door Sharon Gesthuizen (Tweede Kamer lid SP), Tofik Dibi (Tweede Kamerlid Groen Links), Helen Hintjens (International Social Studies (ISS)), Gerda Later (advocaat), A.J. van Duijne Strobosch (advocaat), Marry Mos (voorzitter Groen Links Utrecht), Jan de Kruif (voorzitter OMDUW, groep van 21 kerken in Utrecht die vluchtelingen en daklozen ondersteunen),Stella Ismail (Vluchtelingenorganisaties Nederland), Ahmed Pouri (PRIME) en vele anderen. Zes vluchtelingen zullen hun verhaal vertellen om te laten zien om wat voor mensen het gaat en hoe hun leven wordt vernietigd. Sara Tabrizi zal een dans doen, genaamd PROTEST.

 Wij komen samen om ons recht op basale mensenrechten te verdedigen. De belangrijkste reden voor ons protest is dat wij, vluchtelingen op straat, niets in Nederland mogen. We mogen niet werken, we mogen niet huren en wonen, we hebben zelfs geen recht op daklozenopvang of ziektekostenverzekering. We hebben hierdoor te maken met de grootste problemen die een mens maar kan hebben. Wat hebben we gedaan om een dergelijk lot te verdienen?We hadden gegronde redenen om onze landen te ontvluchten, maar er is hier niet goed naar onze problemen gekeken. We hebben geen zorgvuldige procedure gehad. Er is alleen maar gekeken hoe onze verzoeken konden worden afgewezen.  Wij menen dat ieder mens gerechtigd is tot de basale mensenrechten. Wij strijden voor erkenning en voor een rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid.

 We kunnen ook niet uit Nederland weg. Onze vingerafdrukken liggen hier. Andere landen waar we heen gaan zullen ons terugsturen naar de straat in Nederland. We protesteren tegen de criminalisering en uitsluiting van onschuldige, ongedocumenteerde migranten en vluchtelingen. Wij horen niet in gevangenissen thuis. Ons grootste delict is dat we in een verkeerd land zijn geboren! Wij zijn geen criminelen en wij hebben recht op een plek in deze maatschappij. Wij hebben het recht onze talenten tot bloei te laten komen voor een gezonde maatschappij. Wij zijn vrij en gelijk geboren en wij verlangen om met waardigheid te worden behandeld. Wij hebben het recht behandeld te worden als mensen. Het is onbegrijpelijk dat we in een land dat zich een rechtstaat noemt in de 21e eeuw moeten vragen om als mensen behandeld te worden. Het is onbegrijpelijk dat onze problemen stelselmatig door deze regering worden gebagatelliseerd en ontkend. Het is dus nog steeds belangrijk om te demonstreren voor mensenrechten in Nederland. Komt u allen! Wij vragen om uw solidariteit!

 Voor meer informatie:

Vluchtelingen op straat, Yasin: 06 85411130, Jonas: 06 85448287, Mohamed: 06 84360221

STIL, 030 2713463

PRIME, Ahmed Pouri: 070 3050415 / 06 55 36 23 13

vluchtelingenopstraat@gmail.com / www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com

apouri@gmail.com

Geef een reactie