روز نهم دسامبر از طرف وکلای دمکراتیک اروپا به روز وکلای تهدید شده و درخطر نام گذاری شد.

 

Advocates Europeens Democrates ( AED )

European Democratic Lawyers 

 https://www.prime95.nl/MainW/?p=372

 امسال در نهم دسامبر 2010 وضعیت نگران کننده وکلا در ایران در مرکز توجه ما قرار خواهد گرفت. وکلای زیادی در ایران مورد تهدید و تعقیب قرار گرفته اند و انجام وظیفه وکالت برایشان غیرممکن شده است.

شش کشور آلمان – اسپانیا – فرانسه – ایتالیا – بلژیک – هلند عضو وکلای دمکراتیک اروپا هستند. هدف این سازمان این است که از حق دفاع مراقبت و دفاع کند. وکلا باید بتوانند در نهایت آزادی و امنیت وظیفه وکالت خود را عملی کنند.

 

در سال 2009 خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 به خاطر تهدید جانی مجبور به ترک ایران شد. سه وکیل خانم سکینه آشتیانی با مشکلات جدی روبرو شدند. اولین وکیل خانم آشتیانی آقای محمد مصطفایی بعد از دستگیری همسرش اجبارا به نروژ رفت. بعد از ایشان آقای جاوید هوتن کیان وکلات خانم آشتیانی را بعهده گرفت فعلا دستگیر شده و در زندان تبریز زندانی هستند. آخرین وکیل ایشان سارا صباغیان هم در سیزده نوامبر 2010 دستگیر و زندانی هستند.

 

بدین طریق دهها وکیل ایرانی مورد تهدید و تعقیب قرار گرفته، به طرق مختلف امکان کار نرمال برایشان غیر ممکن شده است.

 

به همین دلیل دراین روز در شش شهر اروپا ( دنهاخ – برلین – روم – مادرید – پاریس – بروکسل ) وکلای اروپائی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تظاهرات می کنند. وکلا در این تظاهرات اعتراضی با شنل رسمی وکالت در مقابل سفارت ایران شرکت خواهند کرد. آنها نگرانی خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران به سفیر ایران ابراز خواهند کرد. از طریق سفیر ایران قطعنامه این وکلا به دولت ایران منتقل خواهد شد.

وکلای دمکراتیک اروپا از همکاران خود در اروپا می خواهند که حتما ساعت 15.00 در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این تظاهرات شرکت کنند.

بگذارید شروع روز جهانی وکلای مورد تهدید را با حضور پرشمار وکلای اروپایی به یک موفقیت جمعی تبدیل کنیم و توجه لازم را برای کار با ارزش و ضروری وکلایی که در ایران در شرایط سخت کار می کنند جلب کنیم.

 

برای  اطلاعات بیشتر می توانید به هماهنگ کننده این وکلا در هلند آقای هانس خاسبیک  درشهر هارلم و خانم ایفونه لین هاورس درشهر آلکمارمراجعه کنید.

 

Coördinator                                                  Co-coördinator     

Mr Hans Gaasbeek                                         Mr Ivonne Leenhouwers

Nieuwe gracht 5A                                           Louise Henriettestraat 25
2011 NB Haarlem                                           1810 KB Alkmaar

 

hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl            leenhouwers@vdgnp.nl

 

ترجمه و گرداوری از مدارک و نامه های وکلا

احمد پوری   Ahmed Pouri

 

 

https://www.prime95.nl/MainW/?p=372

Geef een reactie