اطلاعیه خبری، آزادی بازداشت شدگان

 

 

پنجشنبه هشتم آوریل 2010 ساعت 17:57 خانم هوپ مان وکیل بازداشت شدگان در رابطه با اشغال سفارت جمهوری اسلامی درلاهه هلند، با من تماس گرفتند و گفتند که فردا همه دستگیر شدگان آزاد می شوند.

 

قابل توجه خانواده هایی که می خواهند به استقبال عزایزانشان بروند

ساعت   بیست یک و بیست و پنچ دقیقه با خانم هوپ مان دوباره صحبت کردم تا آخرین اخبار را با هم رد و بدل کنیم. ایشان گفتند که پلیس می گوید پنج نفر ( دو نفر ایرانی و سه نفر هلندی )  در اداره پلیس مرکزی شهر دنهاخ هستند.

Hoofdbureau Politie Haaglanden Burgemeester Patijnlaan 35 2585 BG Den Haag

و پنج نفر دیگر ( دو نفر ایرانی و سه نفر هلندی )  در در اداره پلیس مرکزی شهر دلفت هستند.

politiebureau aan de Jacoba van Beierenlaan 1 in Delft

ساعت آزادی این عزیزان هنوز به وکیل اعلام نشده!

بالاخره باید خانواده و دوستان این فعالین سیاسی باید بدانند که برای استقبال عزیزانشان به کدام شهر و به کدام زندان بروند. قرار شد خانم هوپ مان فردا  نهایت تلاش خود را بکند تا ساعت آزادی اینها را از پلیس بپرسد به محض روشن این امر فورا مرا در جریان می گذارند و من از طریق فیس بوک همان لحظه بقیه دوستان را مطلع میکنم. در هرحال این درجه از مخفی کاری پلیس آنهم در اروپا غیر معقول و کمی تامل برانگیز است.

سه نفر مشخصات خودشان را ارائه کرده اند ولی هفت نفر دیگر هویت و مشخصات خودشان را به پلیس اظهار نکرده اند.

 

ادامه پروسه حقوقی

دوستان ارجمند بازداشت شدگان فردا فقط آزاد مي شوند ولی بعدا آنها را به دادگاه فرا می خوانند تا دادگاه حکمش را صادر کند. به احتمال قوي اين افراد را به جريمه نقدی يا مدتی کار اجباری بدون دستمزد محکوم مي کنند.

 

 براي حمايت از این عزيزان می توان سه کار انجام داد.  

 

يک: همه کساني که آن روز در بيرون سفارت عکس و فیلم برداري مي کردند هرچه زودتر این مدارک را از طريق ايميل يا سي-دي برای ما ارسال کنند، تا اين مدارک را به موقع از طریق وکيل قبل از صدور حکم بدست قاضي برسانیم. پرواضح است که نمايندگان جمهوري اسلامي سعی خواهند کرد با دروغ هاي گستاخانه اين فعالين سیاسی را متهم به اعمال خشونت و خرابکاری و …. بکنند. لذا این مدارک خيلي مهم هستند.

 

دو: عزيزاني که در آنجا حاضر بودند و ديدند این ماموران سفارت بودند که حتي به عابرين و تماشاگران و عکاسان با عربده کشی توهین هاي بي شرمانه مي کردند و داد مي زدند مدارک اين صحنه ها يا گزارش کتبي خودشان را براي ما ارسال کنند.

 

سه: به محض اینکه روز و مکان دادگاه مشخص شد، از آنجائیکه این دادگاه عمومی است می توانیم از قبل اجازه بگیریم که چه تعدادی می خواهند به مثابه حضار در دادگاه شرکت کنند، تا در سالن مناسب که برای جمعیت بیشتری جا داشته باشد دادگاه را برگزار کنند. آنروز همه در نهایت احترام با یک شاخه گل در همبستگی با این عزیزان در دادگاه شرکت می کنیم.

 

به نظر من بهترین دلیل بی گناهی این افراد در دست خود مامورین سفارت جمهوری اسلامی است. ما باید از خانم هوپ مان بخواهیم که از قاضی پرونده فیلمی را که از تمام لحظات این این آکسیون توسط مامورین سفارت جمهوری اسلامی فیلم برداری می شد به قاضی ارائه کنند. برای اپوزیسیون ایران هم خیلی مهم است که یک نسخه از این فیلم را در صورت امکان دریافت کند.

 

پیشنهاد من به هموطننان ارجمند این است که اگر این عزیزان را به جریمه مالی محکوم کردند همه این مبلغ را از تمامی فعالین سیاسی در هلند جمع آوری کنیم و ما بپردازیم. بویژه اینکه عزیزان هلندی در همبستگی با مردم ایران و آزادی برای ایرانیان این ریسک ها را پذیرفته اند.

 

با پیشنهادات ابتکاری خود در پیشبرد همبستگی بین ایرانیان و بین ایرانیان و هلندیهای مترقی ما را یاری کنید.

 

اطلاعیه خبری قبلی
https://www.prime95.nl/MainW/?p=277

24 چهار عکس از آکسیون اشغال سفارت جمهوری اسلامی در لاهه هلند در فیس بوک

http://www.facebook.com/photo.php?pid=266598&id=100000215165394#!/album.php?aid=19990&id=100000125961348&ref=mf

 

احمد پوری   
apouri@gmail.com

تلفن دفتر کار

00 31 70 30 50 415 / 00 31 70 380 30 58

تلفن دستی

06 55 36 23 13 / 06 42 48 98 68  

 

 

 

Geef een reactie