سفارت ایران در هلند درهمبستگی با مردم ایران توسط دانشجویان و جوانان هلندی و چهار نفر فعال سیاسی ایرانی اشغال شد.

 

 dsc_2928_resize

دوازده نفر در آکسیون اشغال سفارت ایران در لاهه شرکت داشتند که هشت نفر هلندی و چهار نفر ایرانی بودند.

 ساعت 14:20  سه شنبه ششم آوریل آکسیون شروع شد و ساعت 14:50 دو نفر و بقیه را ساعت 15:20 دقیقه پلیس دستگیر کرده به اداره پلیس منتقل کرد.

علی رغم اینکه سفارت ایران در هلند در بیست و چهار ساعت شبانه روز مدام توسط پلیس محافظت می شود ده نفر از آکسیونیست ها توانستند با موفقیت از نرده ها بالا رفته بدرون محوطه سفارت بروند. به محض اینکه یکی از تظاهر کنندگان برای ارتباط با خبر گذاری ها از محل تظاهرات با ما ( سازمان پناهندگی پرایم ) تماس گرفت. من ( احمد پوری ) فورا خبرگذاری سراسری هلند و چندین رسانه سراسری را در جریان گذاشتم و خبری را که خبرگزاری سراسری هلند نوشته در تمام روزنامه های سراسری هلند و شبکه خبری شان منتشر شد.  

در روزنامه تلگراف که پرتیراژترین روزنامه هلند به نقل از سخنگوی وزارت امورخارجه هلند، است آمده است: ” آنها بعد از آنکه پرچم جمهوری اسلامی را به پائین کشیدند آنرا زیر پا لگدمال کردند سپس پرچم جمهوری اسلامی ایران را آتش زدند. … براساس قوانین بین المللی دولت هلند مسئول محافظت از سفارتهای خارجی است و اگر خسارتی به سفارت وارد شود باید دولت هلند هزینه آنرا بپردازد. … هدف آکسی اعتراض به سرکوب خشونت بار دولت ایران برعلیه تظاهرکنندگان در ایران بود. ”

این حرکت از جانب هیچ حزب و سازمانی انجام نگرفته، تعدادی از جوانان و دانشجویان هلندی و چهار نفر از ایرانیان فعال سیاسی در این آکسیون شرکت داشتند. هدف آکسیون اعلام همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران و اعتراض به سرکوب جنایت کارانه جمهوری اسلامی بوده است. این آکسیون بدون کوچکترین خشونتی از جانب تظاهر کنندگان پایان یافت. شعارهایی که  تظاهرات کنندگان در داخل سفارت می دادندعبارت بودند از : ” آزادی برای ایران، سرنگون باد جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زنده باد سوسیالیزم، جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته سرنگون باید گردد، زنده باد آزادی” 

آنها به محض ورود به سفارت پرچم جمهوري اسلامي را پائین کشيده زیر پا له کرده و به آتش کشيدند و پرچمي را که روي آن عکس ندا بود به جاي پرجم ایران به احتزاز در آوردند. در ورودی سفارت را با زنجیر قفل کرده بودند تا از ورود پلیس جلوگیری کنند. سفارت هم در داخل را فورا قفل کرده بود تا نتوانند وارد داخل سفارت شوند.

دو نفر از وکلای شهر دنهاخ قبول کرده اند که وکالت این افراد را بعهده بگیرند. یکی از وکلا با اداره پلیس تماس برقرار کرده و پلیس گفته بود که چهار نفر از بازداشت شدگان را به اداره پلیس اسخونینگن و چهار نفر دیگر را به اداره پلیس شهر دلفت منتقل کرده اند.

پلیس می تواند از لحظه دستگیری به مدت شش ساعت از بازداشت شدگان بازجویی کند. از آنجائیکه این افراد تقریبا ساعت چهار بعد از ظهر به اداره پلیس منتقل شده اند تا ساعت ده شب از آنها بازجویی کنند. بعد از ساعت ده شب داستان می تواند آنها را یا آزاد کند یا اقامت دستگیر شدگان را در اداره پلیس به مدت سه روز تمدید کند تا مقدمات رفتن به دادگاه را فراهم کنند. … خانواده چند تن از دستگیر شدگان  با ما تماس گرفته اند ولی از درون زندان هنوز کسی با ما تماس نگرفته، به احتمال قوی از فردا می توانند با بیرون از زندان تماس برقرار کنند.

 

آخرین خبر

ساعت 21:56 خانم کوپ مان که وکالت همه ده نفر از دستگیر شدگان را بعهده داشت با من ( احمد پوری ) تماس گرفت. ایشان گفتند که پلیس سعی میکند با تواجه به مفاد قانونی مختلفی دستگیر شدگان را به زندان محکوم کند. حکم موقتی که بطور رسمی صادر شده برای مدت سه روز همه ده نفر را در زندان نگهمیدارند. من از خانم کوپ مان پرسیدم اتهامی که پلیس می زند چیست؟ گفتند که یک اتهام مشخص نیست پلیس سعی می کند با توسل به چندین ماده قانونی دلیلی برای زندانی کردن اینها پیدا کند برای همین فعلا به مدت سه روز به طور رسمی حکم داده اند. در مقابل این سئوال که انتظار خود شما چیست و تا چند روز می توانند اینها را زندانی کنند؟ خانم کوپ مان گفتند که من انتظار دارم که فردا تا پایان ساعت اداری جکم آزادی آنها را  بگیرم. قرار شد فردا دوباره باهم تماس بگیریم.

 

درصورتیکه تظاهر کنندگان را بزندان یا جریمه های غیرمعمول محکوم کنند حتما سعی می کنیم در درجه اول با مشورت خانم کوپ مان سپس با کمک وکلایی که اعلام آمادگی کرده بودند می خواهند از این افراد دفاع کنند، تظاهراتی در شهر دنهاخ سازماندهی کنیم.

 

برای اطلاع بیشتر با سازمان پناهندگی پرایم تماس بگیرید.

 

احمد پوری

تلفن دفتر سازمان پناهندگی پرایم 070 30 50 415 / 070 380 30 58

تلفن دستی 06 55 36 23 13

 

dsc_2928_resize

Geef een reactie